7749 câu nói tiếng anh hay về tình bạn vĩnh cữu

 1. To know oneself is wisdom, to forget oneself is folly.
  Quen biết ai đó là việc tốt, cố quên ai đó là chuyện điên rồ.
 2. A friend that frowns is better than a smiling enemy.
  Một người bạn khó tính còn còn hơn một kẻ thù luôn tươi cười.
 3. False friends are worse than open enemies.
  Kẻ thù trước mặt còn tốt hơn một người bạn xấu.
 4. When you make new friends, don’t forget the old ones.
  Khi kết bạn mới đừng quên những người bạn cũ.
 5. Friendship can’t stand always on one side.
  Tình bạn không thể chỉ đến từ một phía.
 6. A friend is easier lost than found.
  Một người bạn thì dễ đánh mất hơn là tìm được.
 7. True friendship is like health, the value of it is seldom known until it be lost.
  Tình bạn chân chính giống như sức khỏe của con người vậy, giá trị của nó chỉ được nhận ra khi nó mất đi.
 8. The best mirror is a friend’s eye.
  Bạn bè là tấm gương sáng nhất cho ta rọi soi chính mình.
 9. A friend is known in necessity.
  Khi hoạn nạn mới biết được ai là bạn.
 10. Good company on the road is the shortest cut
  Một người hạn đồng hành tốt sẽ rút ngắn đoạn đường đi.
 11. Without a friend, the world is wilderness.
  Không có bạn, thế giới chỉ là một vùng đất hoang vu.
 12. The communicating of a man’s self to his friend works two contrary effects: for it redoubles joys, and cuts griefs in half.
  Trò chuyện với bạn bè sẽ làm nhân đôi niềm vui và giảm đi nỗi sầu.
 13. I give you endless brand-new good wishes. Please accept them as a new remembrance of our long lasting friendship.
  Xin gởi đến anh muôn vàn lời chúc tốt đẹp. Hãy đón lấy chúng như một kỷ vật cho tình bằng hữu dài lâu của chúng ta.
 14. Without confidence there is no friendship.
  Không tin tưởng sẽ không có tình bạn.
 15. A real friend never gets in your way, unless you happen to be on the way down.
  Một người bạn thật sự không bao giờ xen vào chuyện của ta, trừ khi ta đang dần suy sụp.
 16. Pride increases our enemies, but puts our friends to flight.
  Tính tự phụ tạo ra nhiều kẻ thù và cũng làm cho bạn hè xa lánh.
 17. A faithful friend is beyond price, and there is no weighing of his goodness.
  Người bạn thủy chung là tài sản vô giá, không gì có thể cân đong đo đếm được tấm lòng của bạn.
 18. Friendship is, at any rate, a relation of perfect equality.
  Tình bạn luôn đòi hỏi sự công bằng.
 19. Friendships multiply joys, and divide griefs.
  Tình bạn khiến niềm vui tăng theo cấp số nhân và chia đôi nỗi buồn.
 20. A table friend is a variable friend.
  Những người bạn ăn chơi không bao giờ là lâu dài.
 21. Friendship is the golden thread that ties the hearts of the whole world.
  Tình bạn như một sợi chỉ vàng, nó liên kết những tâm hồn trên cõi đời này lại với nhau.
 22. Life without a friend is death without witness.
  Đời không có bạn như khi chết không người đưa tiễn.
 23. Poverty is the test of civility and the touchstone of friendship.
  Nghèo khổ là thước đo cho phép lịch sự và là phép thử cho tình bạn.
 24. Little interference makes good friends.
  Ít xen vào chuyện của nhau làm cho tình bạn tốt đẹp hơn.
 25. That friendship will not continue to the end that is begun for an end.
  Tình bạn sẽ không đi đến hồi kết thúc mà là khởi đầu cho những kết thúc.
 26. It is good to have money to buy things that money can buy, but it is better not to lose things money can’t buy.
  Thà có tiền mua những thứ tiền có thể mua được còn hơn đánh mất những thứ mà tiền không thể mua dược
 27. A friend is a loving companion at all time
  Người bạn thật sự là người đồng hành tin cậy trong mọi lúc.
 28. He is a good friend that speaks well of US behind our back.
  Một anh bạn thật sự là người luôn nói tốt sau lưng chúng ta.
 29. Fall not out with a friend for a trifle.
  Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất tình bạn.
 30. Friendship is to be strengthened by truth and devotion
  Sự thành thật và tận tình làm cho tình bạn thêm bền chặt.
 31. All are not friends that speaks us fair.
  Nói năng quá lịch sự với nhau thì không phải là bạn của nhau.
 32. Misfortune tests the sincerity of friends.
  Nỗi bất hạnh là thước đo sự chân thành trong tình bạn.
 33. There is a place in each life that no one can fill but a friend.
  Sẽ có một phần trong cuộc đời ta mà không ai có thể lấp đầy ngoại trừ một người bạn.
 34. Friends that desert us in the hour of need are friend in name, not in reality.
  Người bỏ rơi ta khi ta cần thì chỉ là bạn bè trên danh nghĩa chớ không thực sự là bạn ta.
 35. The most precious of all possessions is a wise and loyal friend.
  Tài sản quý nhất trong cuộc đời con người là một người bạn thông minh và trung thành.
 36. Friendship is love with understanding.
  Tình bạn là tình yêu có sự thấu hiểu.
 37. Men are known by their companions.
  Hãy cho tôi biết bạn bè của anh, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thể nào.
 38. Fire is the test of gold, adversity of friendship.
  Lửa thử vàng, nghịch cảnh thử thách tình bạn.
 39. A friend in need is a friend indeed.
  Người bạn giúp đỡ ta khi ta cần mới thật sự là bạn.
 40. It is good to have friends in trouble.
  Thật tuyệt vời khi gặp được bạn bè lúc khốn khó.
 41. A friend is a person with whom you dare to be yourself.
  Bạn là người mà khi đứng trước mặt ta, ta dám là chính mình.
 42. A friend is a present you give yourself.
  Bạn bè chính là món quà bạn tặng cho chính mình.
 43. It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
  Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.
 44. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
  Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.
 45. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
  Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.
 46. Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
  Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi.
 47. Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.
  Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.
 48. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
  Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc
 49. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.
  Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.
 50. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.- John Lennon.
  Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
 51. Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.- Richard Bach
  Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
 52. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.
  Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.
 53. A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.- Pam Brown
  Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.
 54. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
  Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
 55. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.- William Arthur Ward
  Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.
 56. We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.
  Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.
 57. I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.- Henry David Thoreau
  Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.
 58. A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.
  Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
 59. “Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” – Woodrow Wilson
  Tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất sẽ gắn kết cả thế giới lại với nhau.
 60. “Friendship is the purest love.”
  Tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất.
 61. “Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most agreeable pursuits become tedious.” – Thomas Aquinas
  Tình bạn là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất, và nếu không có bạn bè, ngay cả những ham muốn cám dỗ nhất cũng trở nên tẻ nhạt.
 62. “Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.” – Ellie Weisel
  Tình bạn để lại dấu ấn trong cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến chất thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là thứ gì khác ngoài sự sẻ chia.
 63. “Men kick friendship around like a football, but it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it goes to pieces.” – Anne Morrow Lindbergh
  “Đàn ông đá tình bạn xung quanh như một quả bóng, nhưng nó dường như không rạn nứt. Phụ nữ coi nó như thủy tinh và nó vẫn vỡ thành từng mảnh ”.
 64. “One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.” – Clifton Faidman
  Một thước đo của tình bạn không bao gồm số lượng những điều bạn bè có thể bàn luận, mà là số lượng những điều họ không cần nhắc đến nữa.
 65. “The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple?” – Eugene Kennedy
  Bài kiểm tra thực sự của tình bạn là bạn có thể ngồi yên với bạn của mình không? Bạn có thể tận hưởng những khoảnh khắc cuộc sống hoàn toàn bình dị đó không?
 66. “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle
  “Mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh chóng, nhưng tình bạn là một trái cây chín chậm
 67. “A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.” – Winnie the Pooh
  Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong.
 68. “A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship.” – Markus Zusak
  Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn lâu dài.
 69. “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” – Socrates
  Hãy chậm rãi khi kết thân với một người bạn; nhưng khi bạn đã thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng và không thay đổi.
 70. “Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.” – Dorothy Parker
  Việc sử dụng liên tục cũng không thể làm rách nát lớp vải tình bạn của họ.
 71. “Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection.” – John O’Donohue
  Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Điều này thử thách mọi khía cạnh của tình bạn.
 72. “Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief.” – Marcus Tullius Cicero
  Tình bạn gia tăng sự hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia đi nỗi đau của chúng ta.
 73. “Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.”
  Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết nứt.
 74. “Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way.” – Charles Kingsley
  Tình bạn giống như một vật trang trí bằng thủy tinh, một khi nó đã bị phá vỡ thì hiếm khi có thể gắn lại như cũ theo đúng cách.
 75. “Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” – Muhammad Ali
  Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới này. Đó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả.
 76. Frue friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it be lost. – Charles Caled Colton
  Tình bạn chân thành giống như sức khỏe; người ta ít khi biết đến giá trị của nó cho đến khi nó bị mất đi
 77. When friends’ stop being frank and useful to each other, the whole world loses some of its radiance.-Anatole Broyard
  Khi bạn bè không còn thẳng thắn và hữu ích với nhau nữa thì cả thế giới như mất đi một phần ánh hào quang của nó
 78. It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us. – Epicurus.
  Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp khi ta cần.
 79. A companion loves some agreeable qualities which a man may possess, but a friend loves the man himself.
  Một người đồng hành với ta vì yêu thích những đức tính đáng yêu mà ta có, còn một người bạn thực sự lại yêu quý ta vì chính con người ta
 80. Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend. – Cindy Lew
  Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.
 81. Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life. – James Francis Byrnes
  Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.
 82. It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
  Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.
 83. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
  Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.
 84. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
  Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả
 85. Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
  Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi
 86. Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.
  Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.
 87. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
  Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc
 88. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.
  Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.
 89. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
  – John Lennon
  Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
 90. Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.
  – Richard Bach
  Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
 91. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.
  Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.
 92. A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.
  – Pam Brown
  Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.
 93. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
  Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
 94. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.
  – William Arthur Ward
  Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.
 95. We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.
  Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.
 96. I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.
  – Henry David Thoreau
  Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.
 97. A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.
  Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
 98. “A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.” – Winnie the Pooh
  Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong.
 99. “A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship.” – Markus Zusak
  Một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn lâu dài.
 100. “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” – Socrates
  Hãy chậm rãi khi kết thân với một người bạn; nhưng khi bạn đã thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng và không thay đổi.
 101. “Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.” – Dorothy Parker
  Việc sử dụng liên tục cũng không thể làm rách nát lớp vải tình bạn của họ.

You May Also Like

About the Author: do do