808 Câu nói tiếng anh hay về kinh doanh

 1. Punctuality is the soul of business.
  Đúng giờ là nguyên tắc của kinh doanh.
 2. Diligence is the mother of good luck.
  Chăm chỉ mang đến vận may.
 3. Never was a good work done without good effort.
  Không có một việc nào không đòi hỏi những nỗ lực.
 4. Out of debt, out of danger.
  Không nợ nần, không hiểm nguy.
 5. Quick returns make rich merchants.
  Nhanh hồi vốn thì mau làm giàu.
 6. A stitch in time saves time.
  Đúng lúc sẽ tiết kiệm được thời gian.
 7. Everybody’s business is nobody’s business.
  Cha chung không ai khóc.
 8. Promise, large promise is the soul of an advertisement.
  Hứa và hứa thật nhiều là nguyên tắc của quảng cáo.
 9. First come, first served.
  Ai đến trước được phục vụ trước.
 10. Boldness in business is the first, and second and third thing.
  Kinh doanh phải biết liều lĩnh.
 11. No bees, no honey; no work, no money.
  Có làm thì mới có ăn.
 12. He works best who knows his trade.
  Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
 13. There are tricks in every trade.
  Kỉnh doanh luôn có mánh lới.
 14. A work ill-done must be twice done.
  Làm việc qua loa rồi cũng sẽ phải làm lại.
 15. If you have a job without any aggravations, you don’t have a job.
  Nếu bạn đang làm một công việc mà không hề làm bạn bực mình vì nó, thôi thì hãy bỏ nó đi.
 16. To make war upon those who trade with us is like setting a bulldog upon a customer at the shop-door.
  Mâu thuẫn với bạn thương buôn giống như việc xem khách hàng không bằng nhân viên trong tiệm.

You May Also Like

About the Author: do do