303 status thả thính bằng môn học cực ngầu

1. Nếu em là điểm cân bằng, thì anh sẽ là con lắc đơn.

2. Người ta đồn anh giỏi Văn nhưng anh cưa em đổ nhờ tính toán.

3. Em là học sinh chuyên Lý. Em biết anh và không khí đều quan trọng như nhau.

4. Anh là sin, em là cos. Tổng bình phương của chúng ta là “một”, “tan” của chúng ta là từ âm vô cực đến dương vô cực (mãi mãi bên nhau).

5.

Anh yêu em như 7 hằng đẳng thức

Sống bên nhau như hai bất phương trình

Tạm xa nhau khi bình phương chuyển vế

Gặp lại nhau khi đã chứng minh xong

6.

Tình đôi ta như một hằng đẳng thức

Anh và em như hai vế phương trình

Cả cuộc đời là một phép chứng minh

Để rồi biết tình yêu là định lý

7. Anh thích Hóa. Nhưng là hóa thành người yêu em.

8. Tuy em không thích học ngoại ngữ, nhưng em lại rất thích tiếng “Anh”.

9. Em học giỏi Văn còn anh học giỏi Hóa. Mình cùng trở thành gia đình văn hóa nha em?

10. Dù em không giỏi toán, nhưng em biết tính anh.

11.

Cuộc đời anh là một phương trình.

Thiếu em thì vô nghiệm

You May Also Like

About the Author: do do